Huoltajille

kannen poika

Lapsen kasvuun ja kehitykseen kuuluu monia vaiheita eikä vanhemmuus ole aina yksinkertaista. Lapsena opitaan elämän perustaitoja ja nuorena kasvetaan vähitellen kohti aikuisuutta. Matkan varrella voi tulla eteen haasteita, joilla on vaikutusta lapseen tai nuoreen. Mahdollisiin elämänhallinnan ongelmiin on tärkeää tarttua ajoissa, kun tukemisen vaihtoehtoja on vielä paljon.

Välittämisen koodi -palvelun avulla lapsen tai nuoren huoltajan on helppo saada luotettavasti tukea perhettä koskeviin elämän haasteisiin yhdellä yhteydenotolla. Kun huoltajalla on huoli lapsensa hyvinvoinnista, hän voi tehdä yhteydenottopyynnön lapsensa tukemiseksi osoitteessa www.huolikoodi.fi

Yhteistyöpyynnön myötä alan ammattilainen on yhteydessä huoltajaan ja lapseen/nuoreen, avaa keskustelun tilanteesta ja tarjoaa tukea perheen tarpeisiin. Tukitoimet voivat olla esimerkiksi keskustelua, ohjausta ja palveluiden tarjoamista. Tuen vastaanottaminen on vapaaehtoista, luottamuksellista ja ilmaista.