Ohjeistukset

Ohjeistukset on jaettu kirjallisiin ja video-ohjeistuksiin.

Video-ohjeet liittyvät järjestelmän käyttöön ja toimintoihin kun taas kirjalliset ohjeet kertovat tarkemmin palvelusta ja sen käyttöönotosta.